Terapeutické centrum

Liberec

Jungmannova 319/7

Supervize

Supervize je profesionální obor zaměřující se na podporu a rozvoj jednotlivů či pracovních týmů, kteří ve své profesní roli pracují pro druhé lidi (v oblastech sociální práce, zdravotnictví, učitelství, vychovatelství, terapie apod.) Supervizi považujeme za nezbytnou součást průběžné péče o sebe a rozvoj své odbornosti a lidskosti. Supervize vede k reflexi profesního konání ve vztahu k sobě, klientům/kám či kolegům/gyním. Nabízí jiný úhel pohledu, emoční podporu, vede k potřebné sebereflexi a profesnímu růstu.

Martin Halama