Terapeutické centrum

Liberec

Jungmannova 319/7

Supervize

Supervize je profesionální obor zaměřující se na podporu a rozvoj pracovníka či pracovního týmu, který ve své profesní roli pracuje pro druhé lidi. Sociální pracovník, zdravotník, terapeut, učitel, ad. Průběžná péče o sebe a rozvoj své odbornosti a lidskosti. Supervize vede k reflexi profesního konání ve vztahu k sobě, klientům, kolegům. Nabízí jiný úhel pohledu, emoční podporu, vede k sebereflexi.

Martin Halama