Terapeutické centrum

Liberec

Jungmannova 319/7

NÁŠ TÝM

Mgr. Blanka Stupková

Psychoterapie individuální, párová a rodinná, hlubinná abreaktivní psychoterapie, rodinné konstelace, Sand play a práce se symboly, krizová intervence, výchovné poradenství.

www.psychoterapieliberec.cz, tel.: 724 914 149

Mgr. Martin Halama

Supervize. Koučink. Poradenství v oblasti rozvoje osobnosti.

www.supervize-halama.cz, tel.: 608 772 773

PhDr. Lenka Václavíková, Ph.D.

Psychoterapie individuální a párová, koučink, mediace, psychosomatika, pro dospělé i děti.

AKTUÁLNĚ BOHUŽEL Z KAPACITNÍCH DŮVODŮ NEMOHU PŘIJÍMAT NOVÉ KLIENTY A KLIENTKY.

www.lenkavaclavikova.cz, tel.: 723 668 652

Mgr. Zdena Švermová

Psychoterapie individuální, párová a rodinná (dospělí i děti). Psychosomatika. Výchovné poradenství.

tel.: 723 510 314

Eva Libnarová

Práce s tělem - kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace.

www.kranio-relax.cz, tel.: 777 082 610