Terapeutické centrum

Liberec

Jungmannova 319/7

Rodinná terapie

Rodinná terapie pracuje s rodinou jako s celým systémem. Vychází z předpokladu, že pokud se má změnit jedinec, je třeba změnit kontext, ve kterém žije. Rodinná terapie pomáhá s léčbou psychických, vztahových a psychosomatických poruch. Věnuje se vzájemným vztahům, způsobu komunikace, vývojovým fázím rodiny i potřebám jednotlivce.

Rodinnou terapii považujeme za první volbu v rámci psychologické pomoci dětem a adolescentům.

Cílem rodinné terapie je zmapovat a najít, co je potřeba změnit, aby se rodina stala stabilním a vyživujícím prostředím, kde se daří dobře všem jejím členům.

Zdena Švermová
Lenka Václavíková
Jana Molešová
Blanka Stupková