Terapeutické centrum

Liberec

Jungmannova 319/7

Párová terapie

Párová terapie může být řešením vašich obtíží a starostí v partnerském či manželském vztah, pokud máte partnera či partnerku, kteří jsou ochotní přijít a na řešení situace spolupracovat. Párová terapie má pak velmi příznivý dopad i na děti, pokud v rodině jsou.

Dobrými reálnými cíli párové terapie bývá lépe poznat sebe i partnera/ku, porozumět tomu, jak ve vztazích reagujeme a co v nich hledáme, nebo co dokonce potřebujeme tak moc, že se bez toho nedokážeme obejít.

Pomůžeme vám přijmout vlastní zodpovědnost za sebe sama a za naplnění svých potřeb, umět si říci o to, co potřebuji. A přijmout i fakt, že partner mi to nemusí umět nebo chtít dát. Nečinit partnera/ku zodpovědným za vlastní selhání či za mé vlastní zraňující chování. Přijmout omezení, která přinášejí osobnosti partnerů a vzdát se nereálných nároků na vztah.

Vztah je živý organismus, proměnlivý, pružný, dýchající… a partnery lépe spojí vzájemná důvěra a láska, důvěra ve věci příští než sebelepší silové svazování...

Blanka Stupková
Lenka Václavíková
Jana Molešová
Zdena Švermová

Martin Halama