Terapeutické centrum

Liberec

Jungmannova 319/7

Mediace

Mediace je proces, který umožňuje dvěma stranám, které se ocitly ve vzájemném konfliktu, aby našly společné řešení své situace. Mediací lze řešit rozpory z oblasti rodinných, partnerských, profesních či např. sousedských vztahů.

Mediaci vyhledávají lidé v různých stádiích začínajícího či probíhajícího konfliktu, např.:

  • před rozvodovým řízením, proto, aby se dopředu domluvili a rozvodové řízení urychlili a zefektivnili
  • během rozvodu, když zjišťují, že je pro ně náročný, objevují se obtíže s domluvou
  • po rozvodu, aby našli způsoby, jak výsledný rozsudek realizovat, např. u péče o děti, rozdělení majetku, které jsou soudem nařízené, ale není jasné, jak budou provedené, aby byly ošetřeny vzájemné vztahy
  • v partnerských vztazích, především v momentech, kdy hledají další cesty svého soužití a mají o nich odlišnou představu nebo potřebují překlenout některé konkrétní rozpory, aby mohli v soužití pokračovat
  • při konfliktech či nedorozuměních na pracovišti
  • v obchodních sporech
  • při rodinných sporech o dědictví, rodinné uspořádání, péči či vzájemné kontakty

Mediace je cestou, jak nalézt řešení, nevytvářet nové bolesti a úspěšně pokračovat ve vztazích, které chceme uchovat nebo naopak dobře ukončit vztahy, které potřebujeme uzavřít.

Lenka Václavíková