Terapeutické centrum

Liberec

Jungmannova 319/7

Koučink

Koučink je profesionální obor, jehož metody podporují využití potenciálu člověka (ať už v osobním životě nebo v povolání) k reálnému dosažení změny, posunu, cíle. Kouč neradí, ale klade otázky ve prospěch rozšíření uvědomění. Kouč řídí proces v pozitivním rámci, koučovaný přináší obsah setkání. Koučink se zaměřuje na přítomnost a budoucnost. Minulost přenechává terapii. Nezabývá se analýzou, ale podporuje koučovaného v nacházení způsobů užitečných k dosažení výsledku.

Martin Halama
Jana Molešová
Lenka Václavíková